رئیس پژوهشکده

        

      نام و نام خانوادگی: مژگان اسماعیلی
     
        
   

پست الکترونیکی: esmaeilimozhgan@gmail.com

تلفن: 66736586


سوابق تحصیلی


مقطع: کارشناسی
رشته: تاریخ نام
دانشگاه: اصفهان
سال فراغت از تحصیل: 1369


مقطع: کارشناسی ارشد
سال فراغت از تحصیل:1373
مقطع: دانشوری
سال فراغت از تحصیل:1375
مقطع: دکتری
نام دانشگاه: دهلی
سال فراغت از تحصیل:1378


سوابق اجرایی:


- مدیر کل امور بانوان و جوانان فارس 1380-1381
- عضو انجمن مورخین آسیا از سال 2000
- عضو کنگره تاریخ شبه قاره هند از سال1997
- مدیر گروه متون و کتیبه های دوره اسلامی از سال 1384تا1392 با حفظ سمت
- مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی 1387 تا 1389
-سرپرست کتابخانه ومرکز اسناد پژوهشگاه میراث فرهنگی   از1389 تا1391
-معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 1391
- رییس پژوهشکده زبان شناسی ، کتیبه ها ومتون  1392 تا فروردین1396
-رئیس هیات مدیره  انجمن زنان پژوهشگر تاریخ از 1394-1397
-مدیر مسئول دوفصلنامه مطالعات اسناد میراث فرهنگی از1394 تاکنون

سوابق علمی پژوهشی:


الف) کتاب های چاپ شده و در دست چاپ
1- کتاب" پژوهشی در مهرها و سکه های شاهان صفوی" چاپ 1385 سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
2- کتاب Safavid and Mughal chancellery practice siglliography a comparative study" "  چاپ IBB – دهلی نو- هندوستان2008
3- تصحیح  و تشریح نسخه خطی الفت اصفهانی  با همکاری سجاد اسفندیاری- چاپ پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری-1392
4-  تصحیح نسخه خطی مربوط به دوره شاه سلیمان صفوی ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 92
5- ترجمه  و تالیف کتاب مسجد جامع عتیق شیراز نوشته دونالد ویلبر، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- 91
6- خلاصه مقالات همایش بین المللی میراث زبانی –پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- 94
7- مجموعه مقالات همایش بین المللی میراث زبانی –پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری- 96
8- پژوهش  در  سکه های آذر بایجان –دوره اسلامی
9- کتاب منشات سلیمانی - زیرچاپ

ب) مقالات، در مجلات
1- رابطه ایران و هند در گذشته و حال(انگلیسی)، مجله گیتاکران، چاپ دهلی،1375
2- مهرداران عصر صفویه(انگلیسی)، مجله کنگره تاریخ هند، چاپ دانشگاه علیگر،1378
3- سهم تاریخ در شناسایی فرهنگ ها و تمدن ها، چاپ زیتون،1380
4- مقاله " علمای استرآباد در عصر صفویه" مجموعه مقالات گرگان نامه، چاپ زیتون1382
5- مقاله " پژوهشی بر سجع سکه های مغولان هند، نامه پژوهشگاه، شماره4 ،1382
6- مقاله " پژوهش مهرهای سلاطین صفویه، نامه پژوهشگاه، شماره2 ،1382
7- مقاله " مهر و طغراهای مغولان هند، ضمیمه نامه پژوهشگاه، شماره6 ،1383
8- مقاله " اسطوره آب در اوستا وریگ ودا"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه مشهد،1384
9- مقاله " پژوهشی بر آثار کتیبه دار گنجینه پارس، نامه پژوهشگاه، شماره8
10- سجع سکه های مغولان هند، مجموعه مقالات گروه متون و کتیبه ای اسلامی، شماره1، 1385- پژوهشکده زبان شناسی، کتیبه ها و متون.
11-مقاله مدیریت ضرابخانه در دوره صفویه –چاپ در مجموعه مقالات ایران شناسی مزدکنامه- شماره 4
12ـ نقدی بر عوامل پ‍‍یدایش علم تاریخنگاری ایرانی تا قرن نهم ،  چاپ در مجموعه مقالات ایران شناسی مزدک نامه- شماره -5
13ـ مقاله  Contribution of History to the Understanding of Cultural and Civilizations                                                          -مجله علمی پژوهشی بین المللی تربیت مدرس- Vol.17-No-2- 2010
14ـ - مدخل "عنایت الله کنبو " دایره المعارف جهان اسلام –پذیرفته شده جهت چاپ-حرف ع1389-
15ـ - - مقاله " نقدی بر منشات میرزا قاسم خان نمکین" (نسخه خطی دانشگاه علیگر) ـ مجموعه مقالات پژوهشگاه میرات فرهنگی، 1392.
16ـ مدخل "ملوک گجرات " دایره المعارف جهان اسلام –پذیرفته شده جهت چاپ –حرف م-1390
17ـ مقاله "Anahitas Impression in Avesta Transcripts " چاپ Journal of science and biomedicine-Vol 3 –Issue 6-Dec-2013 ISC
18- مقاله  “The Impact of Persian architure on the Indian architure “     چاپ  Journal of science and biomedicine-Vol 4- Issue july -2014  ISC

ج) ارائه مقالات در کنفرانس ها
- مقایسه سکه های صفوی و مغولان هند، همایش بین المللی مورخین آسیا، داکا،1381

- سمینار د ر دانشگاه فلورانس  ایتالیا – موقعیت  اجتماعی زنان ایران بعد انقلاب - 1383

- مطالعه تطبیقی اسناد صفویه و مغولان هند، سمینار بین المللی شبه قاره، بنیاد ایران شناسی،1383

- رضیه سلطان در حکومت سلطنت دهلی، همایش بین المللی زن در تاریخ اسلام، یزد،1386

- نگرشی بر اجزاء اسناد تاریخی، نخستین همایش زبان شناسی، کتیبه ها و متون، تهران،1386

- تاج محل وتاثیرهنر ایرانی، همایش بین اللملی دانشگاه دهلی،2009

- وضعیت اجتماعی زنان در دوره مغولان هند، همایش بین المللی زن در جهان اسلام-1388 آذر-تهران

-ارایه گزارش میراث معنوی-نوروزوموسیقی – درکارگاه آموزشی ژاپن - 1388
 
-تاثیر هنر ایران عصر هخامنشی بر هنر موریان هند-همایش بین المللی دانشگاه سیدنی- Arts in استرالیا- society  2010
---کنفرانس بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی –  مقاله اهمیت نفت ایران در کشاکش جنگ جهانی- هندوستان-دانشگاه علیگره –اسفند 1395

---مقاله در مجموعه مقالات برگزیده همایش بین المللی نسخ خطی فارسی در بالکان و اروپای مرکزی-دانشگاه صوفیه –بلغارستان- پژوهشی در تصحیح  متون و نسخ خطی

----مقاله The Culture of Written Heritage of Iran in the Per- Islamic and Islamic Eras :A Compariosn (Case Study: Wooden Doors  Stored at the Persepolis Treasure)
در ششمین همایش بین المللی Eurasia Research در دانشگاه تکنولژی پراگAll right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما