خبر هفته

سخن هفته
پذیرش آنالیز
بخش پژوهشی حفاظت و مرمت سفال و شیشه
سفال به عنوان اولین و قدیمی‌ترین ابزار و وسیله مورد نیاز دست‌ساز زندگی بشر و پس از آن شیشه با کمی تأخیر نسبت به سفال، تنها نشانه‌های ماندگاری است که حدوداً از ابتدای دوران نوسنگی با انسان عجین بوده و با پیشرفت تمدن و توانایی انسان فن‌آوری ساخت آن‌ها نیز پیشرفت روزافزون داشته است.
بخش حفاظت و مرمت سفال و شیشه پژوهشکده به دنبال دستیابی به بیشترین اطلاعات نهفته در این اشیاء است. وظایف این بخش شامل: انجام پژوهش‌های بنیادین، یافتن شیوه‌های جدید برای مطالعه فنی، آسیب‌شناسی، مرمت، به کارگیری مواد و مصالح گوناگون، فعالیت‌های آموزشی و امور ستادی و... در زمینه سفال و شیشه در کشور است. این بخش در راستای اهداف خود و با اعتقاد به لزوم همکاری علمی با تمامی مؤسسات و کارشناسان متخصص در سطح کشور و بهره‌گیری از توان ملی، تمایل به همکاری با تمامی نهادها و مؤسسات علاقمند در حوزه تخصصی سفال و شیشه دارد.

پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما