رئیس پژوهشکده

روح الله شیرازی

دکتری باستان شناسی از دانشگاه پاریس 1(پانتئون سوربن)
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما