نام و نام خانوادگی: دکترمصیب امیری

عنوان و سمت: عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
دکترای باستان شناسی 


 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما