درباره معاونت
معرفی
پژوهش، یکی از مهم‌ترین ابزارهای انسان برای کسب آگاهی و کشف حقیقت است و رشد و توسعة جوامع بشری در طول تاریخ، به ویژه در قرون متأخّر، نتیجة پژوهش بوده است. امروزه نیز اغلب برنامه‌ریزی ها و فعالیت‌های معمولِ انسانی بر پایة انواع پژوهش‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین، پیشرفت و پویایی دانش بشری در گرو انجام پژوهش است. بدون انجام پژوهش، امور علمی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته را می‌توان رویکرد ویژه آنان به پژوهش دانست. خوشبختانه در سال‌های اخیر مجموعه مدیریت کشور نگاه ویژه‌ای به امر پژوهش داشته است. در این میان، مسئولان و مدیران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به منزله کانون اصلی پژوهش در کشور، در صدد برآمده‌اند تا از این فرصت به وجود آمده بهره ببرند و بر کمّیت و کیفیت پژوهش در این مؤسسات بیفزایند.
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به استناد مجوز شماره 6503/22 مورخ 20/8/1383 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اهداف و وظایف زیر تاسیس گردیده است.
به‌منظور سامان‌دهی، گسترش و تقویت فعالیت‌های پژوهشی و هم‌چنین برنامه‌ریزی بلندمدت در جهت تغییر و تحول امور پژوهشی پژوهشگاه، معاونت پژوهشی ایجاد گردیده است. معاونت پژوهشی به همراه معاونت‌های دیگر، دومین سطح سازمانی در پژوهشگاه است. این معاونت که متولی امر تحقیق و پژوهش است، برای سازمان‌دهی تحقیقات و پژوهش‌های علمی و کاربردی و پاسخ به بسته‌های مورد نیاز توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری در راستا احیا و مستند سازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه های گمشده فرهنگی تاریخی و طبیعی و زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط تشکیل شده است.
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما