خبر هفته

سخن هفته
پذیرش آنالیز
بخش پژوهشی حفاظت و مرمت آثار کاغذی
با توجه به گستردگی نسخ‌خطی و آثار کاغذی و با در نظر داشتن این امر که کاغذ بدلیل ماهیت ساختاری قابلیت آسیب‌پذیری بالایی داشته و حفظ و صیانت از آنها از وظایف و اهداف سازمان میراث فرهنگی و پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی می‌باشد. بخش حفاظت و مرمت آثار کاغذی همزمان با تشکیل سایر گروههای تخصصی مرمتی در سال 1379 در پژوهشکده، شکل گرفت. این گروه با امکانات موجود فعالیتهای پژوهشی و اجرایی خود را در زمینه حفاظت و مرمت کتب و نسخ‌خطی آغاز نمود. بخش مذکور با ارائه طرحهای پژوهشی، اجرایی، پشتیبانی و نظارت در جهت بهبود شرایط حفاظت و مرمت در کشور قدم بر‌می‌دارد و با در نظر داشتن اهداف زیر به فعالیتهای خود سمت و سو داده است.
 
وظایف این بخش ­عبارتند از:
- ارائه و اجرای طرح‌‌های پژوهشی و اجرایی؛
- ارائه دستورالعملهای حفاظتی و مرمتی در جهت بهینه‌سازی شرایط و روشهای نگهداری و مرمت آثار کاغذی؛
-  برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با مراکز داخلی و خارجی؛
-  نظارت بر امر تجهیز و راه‌اندازی کارگاههای مرمتی و مرمت کتب و نسخ‌خطی موجود در واحدهای مختلف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سایر سازمانها؛
-  فعال کردن بخشهای مختلف مرتبط با امر مرمت آثار کاغذی مثل: بخش صحافی؛
-  ارائه خدمات در جهت حفظ و مرمت و ارائه راهکارهای لازم در جهت نگهداری هرچه بهتر نسخ‌خطی مجموعه‌های خصوصی و همکاری با دانشجویان دانشگاههای مرتبط.


پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما