انتشارات
دومین مجموعه مقالات گروه متون و کتیبه‌های دوره اسلامی               مجموعه مقالات گروه زبان های باستانی و متون کهن


                


مجموعه مقالات گروه زبان و گویش رایج                                                            واژه نامه گویش ابیانه

                 

مجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان شناسی، کتیبه ها و متون
3- 5 اسفند 1387، تهران
انتشار:1394                                                                               تخت فولاد یادمان تاریخی اصفهان جلد 4

                   


چکیده مقالات همایش بین المللی میراث زبانی 28-29 مهرماه 1394           آشنایی با علم معانی در زبان فارسی


                   


دیوان شاطر اصغر نهاوندی                                                                           تاریخ روابط چین و ایران

                    


خرده اوستا (دو جلد)گنجینه سکه های نیشابور مکشوفه از ری

بررسی کتیبه های مسجد جامع گلپایگان

بررسی کتیبه های بناهای یزد

پژوهشی در سکه ها و مهرهای دوره صفوی

کتیبه های مسجد جامع و امامزاده عبدالله شوشتر

پژوهشی در کتیبه های دوران اسلامی تخت جمشید
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما