سوابق همایش
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقاله:

1395/01/20

آخرین مهلت ثبت نام:
 
1395/02/08
مخاطبان همایش
حفاظت و مرمت آثار
علم و مهندسی مواد
باستان شناسی
شیمی
فیزیک
زمین‌شناسی
بیولوژی
کارگا های آموزشی
پوستر همایش
پیام همایش
محورهای همایش
-         مواد و فناوری‌های کهن
-         مواد و فناوری‌های نوین در حفظ آثار
-         استفاده از مواد سنتی و بوم‌آور در حفظ آثار
-         مقایسه روش‌های مختلف شناسایی و بررسی مواد
-         اهمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بررسی آثار تاریخی
-         روش‌های غیر تخریبی و میکرو تخریبی مطالعه آثار تاریخی و هنری
-         باستان‌سنجی
حساب کاربری
درباره همایش
حامیان


حامیان رسانه ای


All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما