گروه متون و كتيبه‌هاي دوران اسلامی
هسته‌ی اولیه گروه متون و کتیبه های دوران اسلامی سال 1352 ه.ش. در مرکز باستان شناسی ایران و با هدف اصلی توجه به پژوهش های متنی در کنار پژوهشهای میدانی باستان‌شناختی، تحت عنوان « بخش متون و آثار مدون» با سرپرستی و هدایت علامه سید جلال الدین محدث ارموی شکل گرفت.
در سال 1366ه.ش. در پی تشکیل سازمان میراث فرهنگی، این گروه با همان ساختار و اهداف در معاونت پژوهشی، جایگاه نسبتاً مستقلی به دست آورد.
از سال 1376 به عنوان یکی از گروه های سه گانه‌ی پژوهشکده‌ی زبان شناسی، کتیبه‌ها و متون در راستای اهداف کلی سازمان میراث فرهنگی مسئولیت های گسترده تری نسبت به گذشته به عهده گرفت.
اهم وظایف پژوهشگران این گروه شناسایی، ساماندهی، بررسی، مستندسازی و پژوهش در آثار نوشته‌دار دوران اسلامی اعم از متون، اسناد و اوراق تاریخی، کتیبه های منقول و غیر منقول، سکه ها، مهرها و سنگ قبور گورستان های تاریخی است.

طرح های عمده‌ی گروه:
1. بررسی و پژوهش در نسخ خطی و اوراق و اسناد تاریخی
2. بررسی و پژوهش در کتیبه های منقول و غیر منقول
3. بررسی و پژوهش در سکه ها و مهرها
4. بررسی و پژوهش در گورستان های تاریخی


طرح های در دست انجام گروه:
1. دانشنامه‌ی سکه های ایران (فاز نخست)
2. تکمیل مجموعه‌ی تخت فولاد، یادمان تاریخی اصفهان
3. تهیه‌ی شناسنامه‌ی کتیبه های تاریخی دوران اسلامی استان خراسان بزرگ
4. تدوین کتاب «شعر در بناهای تاریخی شهر اصفهان»
5. تکمیل طرح مستند سازی گورستان امام زاده عبدالله شهرری
6. تکمیل طرح « آثار تاریخی تهران بر اساس گزارش ها و سفرنامه های خارجیان در قرن 19 میلادی»
7. مستندسازی کتیبه های راجستان (فاز نخست)
8. تدوین کتاب « اصول و مبانی شناخت اسناد و مدارک تاریخی»
9. تدوین کتاب « آشنایی با علم معانی در زبان فارسی»

برخی از طرح های آینده
1. تدوین دانش نامه‌ی سکه های دوران اسلامی
2. تدوین فرهنگ کتیبه های دوران اسلامی

اعضای گروه: (به ترتیب الفبا)

مژگان اسماعیلی

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما