خبر هفته

سخن هفته
پذیرش آنالیز
همایش ها
بخش پژوهشی حفاظت و مرمت آثار فلزی

آثار فلزی به دست آمده از حفاری های باستان شناسی متعلق به دوره های مختلف تاریخی بخش عمده ای از آثار موزه ها و گنجینه های سطح کشور را تشکیل می دهند که نیازمند حفاظت می باشند. گروه حفاظت ومرمت آثار فلزی با هدف جهت دار نمودن فعالیت های تحقیقاتی در حوزه بیماری شناسی آثار فلزی و ارائه روش های بهینه در حفاظت و پایش این آثار در سال 1376 در پژوهشکده حفاظت و مرمت شکل گرفته است و تاکنون فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی بسیاری در زمینه های بیماری شناسی و مطالعات رفتار خوردگی، بررسی فنون ساخت و شیوه های حفاظت و پایش آثار فلزی داشته است و در این راستا  با مراکز مختلف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ارتباط و همکاری نزدیک دارد.
 این گروه با بخشهای تحقیقاتی دیگر مثل الکتروشیمی و متالوگرافی همکاری تنگاتنگی دارد، با امکانات علمی و آزمایشگاهی موجود در بخش و با بهره گیری از سایر امکانات تحقیقاتی آزمایشگاهی و دستگاهی و میکروسکوپی عهده دار وظایف و مأموریت­های متعددی بوده است.

پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما