شورای پوشاک

یکی از چشم اندازهای زیبای تنوع فرهنگی و وحدت ملی در ایران، پوشاک اقوام ایرانی است. پوشش سنتی و بومی اقوام مختلف کشور ما، میراث ارزشمندی است که بخش مهمی از فرهنگ و تمدن ایران را باز می تاباند. این پوشاک،  تجلی گر باورها، عقاید و ویژگی های مذهبی، اجتماعی و هنری است که  خود را در زندگی مردم و چشم اندازهای دلکشی از آیین ها و رسم های آنان به تماشا می نهد. از این منظر، لباس خود تبدیل به  زبانی گویا می شود که حامل رمزها، نمادها و نشانه هایی  زنده از معانی تاریخی و فرهنگی است و لباس های بومی و محلی هر منطقه، از تنوع جغرافیایی و اقلیمی هر منطقه و مردم آن حکایت دارد. کشور ایران به دلیل وجود تنوع فرهنگی، دارای  طیفی وسیع و رنگارنگ از پوشاک است. وجود این تنوع غنی، پژوهشکده مردم شناسی را بر آن داشت که از سال 1374 به عنوان یک طرح ملی، گردآوری و بررسی پوشاک اقوام ایرانی را در دستور کار خود قرار دهد. در این چارچوب، گزارش هایی از همه استان ها جمع آوری گردید که در  مرکز اسناد علمی پژوهشکده مردم شناسی نگهداری می شود. همزمان با نگارش گزارش های مردم شناسی و مردم نگاری، بخش زیادی از پوشاک سنتی، از مناطق مختلف ایران در پژوهشکده گردآوری شده و در نمایشگاه های متعدد مورد استفاده قرار گرفته اند.

در حال حاضر پژوهشکده مردم شناسی در نظر دارد به عنوان یک برنامه و هدف مهم، موزه ملی(پوشاک سنتی و بومی اقوام ایرانی) را راه اندازی کند.


پرونده پروژه ساماندهی پوشاک سنتی اقوام ایرانی پژوهشکده مردم شناسی و پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما