خبر هفته
سخن هفته
پذیرش آنالیز
آزمایشگاه فرسودگی زیستی
دانش زیست شناسی از بنیادی‌ترین شاخه‌های علوم است که هم اکنون برای هر گونه آشنایی و آگاهی علمی و منطقی از حیات به این دانش نیاز می‌باشد. بر اساس مطالعات انجام شده، میکروارگانیزم‌ها و قارچ‌ها در فساد مواد غذایی، چوب، کاغذ، سنگواره و بسیاری از ترکیبات طبیعی و مصنوعی دخیل می‌باشند. منبع اصلی قارچها و میکروبها عمدتاٌ خاک است و از طریق اسپورهای هوابر گسترش می‌یابند. این اسپورها به آسانی توسط جریانات هوا و آب جابجا شده و تقریباً در سرتاسر مناطق دنیا حضور پیدا می کنند. از آنجا که شرایط رشد و زیست عوامل قارچی (درگیر فرآیند فساد) در طبیعت بر اساس نوع قارچ می‌تواند متفاوت باشد، پراکندگی این قارچ­ها نیز به همین ترتیب تحت تاثیر قرار گرفته و متفاوت خواهد بود. از طرف دیگر مدیریت کنترل گروه­های مختلف قارچ­ها نیز بر حسب نوع قارچ براساس استراتژی‌های‌ مختلف‌ امکان‌پذیر‌ است.
با توجه به ضرورت انجام بررسی‌های جامع در زمینه تعیین فلور قارچی در اماکن تاریخی و مذهبی و به ویژه کتابخانه­ها و آثار باستانی، تجهیز و مقدمات راه­اندازی بخش مطالعات بیولوژی در آذر ماه سال 1382 آغاز و در شهریور سال 1383 به پایان رسید. فعالیت­های این بخش شامل مطالعات میکروبیولوژی، قارچ شناسی و ژنتیک (زیست­شناسی‌سلولی- ‌مولکولی) ‌می‌باشد.پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما