خبر هفته
سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
پوسترها
 1. معرفی کانی­های ایرانی (فاطمه حاجیان، سیدایرج بهشتی)
 2. بلورها و سالیابی ترمولومینسانس (فرانک بحرالعلومی، مولود سادات عظیمی)
 3. مطالعات فنی سفال­های محوطه تپه ازبکی (فرح سادات مدنی، منیژه هادیان دهکردی،فرشته رحیمی)
 4. بررسی استفاده از آیس پلاست در پاکسازی رنگ ها از آثار سنگی و صخره ای (سحر نوحی، سمیه کاظمی دهقی)
 5. آشنایی با گیاهان رنگزا و رنگینه های طبیعی (سحر برهان، شهرزاد امین شیرازی، فاطمه علیمیرزایی)
 6. معرفی محصولات خوردگی آلیاژهای مس تاریخی1 (نرگس دوستی ثانی، شیبا خدیر، مهشید ایلخانی)
 7. معرفی محصولات خوردگی آلیاژهای مس تاریخی 2 (مهشید ایلخانی ، شیبا خدیر نرگس، دوستی ثانی)
 8. میراث فرهنگی عضو فراموششده در پرونده برنامه ریزی مدیریت بحران کشور (شهرزاد امین شیرازی، فاطمه علیمیرزایی، زهرا ابوالفتحی و...)
 9. تجزیه و تحلیل تهدیدات در موزه های کشور (شهرزاد امین شیرازی، فاطمه علیمیرزایی، زهرا ابوالفتحی و)
 10. مستندنگاری آسیب ها در منسوجات (شهرزاد امین شیرازی، فاطمه علیمیرزایی، سحر برهان)
 11. کاربرد ژنتیک در باستان شناسی (پرستو عرفان منش)
 12. کلون سازی ژن و آنالیز DNA در باستان شناسی (پرستو عرفان منش)
 13. بررسی بلورهای زیستی (پرستو عرفان منش)
 14. بررسی سنگ شناسی یک نمونه سنگ مربوط بهه کتیبه جزیره خارک (سید ایراج بهشتی، زهره سهرابی)
پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما