تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقاله:

96/08/10


زمان برگزاری گردهمایی:

96/08/30

زمان برگزرای کارگاه:

96/09/01
پوستر همایش
اخبار
محورهای پذیرش مقاله
- شیوه های نگهداری و نمایش بافته ها

- پروژه های حفاظت و مرمت بافته ها

- پژوهش های آسیب شناسی و فن شناسی مرتبط با بافته ها

- گزارش اقدامات حفاظت پیشگیرانه در مخازن و مجموعه بافته ها و پوشاک
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما