خبر هفته
سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
آزمايشگاه فلورسانس پرتو ایکس
طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس یک روش آنالیز دستگاهی است که در آن از روش طیف نشری اشعه ایکس برای شتاسایی عناصر موجود در نمونه های معدنی استفاده می شود. فرایند ردیابی، آشکارسازی و آنالیز پرتو ایکس منتشر شده، روش فلورسانس پرتو ایکس یا XRF نامیده می‌شود.
این دستگاه توانایی انجام آنالیز عنصری بصورت کیفی و نیمه کمی نمونه‌های معدنی مانند نمونه‌های زمین‌شناسی، کانی‌ها، سنگها، سرامیکها، آلیاژهای فلزی و غیره را دارد. ردیابی عناصر از سدیم تا اورانیم با این روش امکانپذیر است، اما دقت آنالیز برای عناصر سنگین بیشتر خواهد بود. یکسان بودن روش آماده سازی نمونه مورد مطالعه و نمونه استاندارد و یکنواخت و مسطح بودن سطح مورد آزمایش نقش مهمی در دقت و صحت نتایج حاصله دارد. این روش به عنوان مکمل مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی کاربرد زیادی در شناسایی عناصر در بررسیهای باستان شناسی و حفاظت از آثار دارد. شناسایی کیفی و کمی عناصر موجود در نمونه های آجر، خشت، ملات، کاشی، سنگ معدن، سنگ آهک، سرباره، خاک و نمونه های فلزی با این روش امکان­پذیر است.


پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما