خبر هفته
سخن هفته
 طرح‌های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی
ویژه بهار 99

پذیرش آنالیز
آزمايشگاه شيمي
آزمایشگاه شیمی به عنوان اولین آزمایشگاه پژوهشکده و پایه‌ای‌‌‌ترین بخش آنالیز مواد است که به منظور تجزیه کمی و کیفی و شناسایی مواد مرتبط با آثار در حوزه حفاظت و مرمت تجهیز شده است. دستگاه‌هایی از قبیل دستگاه تقطیر، کوره‌الکتریکی، آون الکتریکی، ترازوی حساس، حمام بن‌ماری، سانتریفوژ، pH متر، هدایت‌سنج، رطوبت‌سنج، نورسنج شعله‌ای و غیره در این آزمایشگاه وجود دارد. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، آزمایشات آنالیز کمی یا کیفی با استفاده از محلول‌ها، معرف‌های شیمیایی و دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود. نمونه‌های ارسالی به این بخش شامل رنگدانه، خاک، ملات، آجر، سفال، سنگ، کاشی، کاغذ، بافته، شوره، و محصولات خوردگی می‌باشد. بطورکلی عمده آزمایشات این بخش اعم از ذوب قلیایی، اندازه‌گیری درصد پتاسیم، اندازه‌گیری میزان اسیدیته، اندازه‌گیری دانسیته خشک و اشباع، جذب آب، درصد تخلخل، شناسایی کیفی عناصر، شناسایی شوره، تجزیه کمی، استخراج و جداسازی رنگینه‌ها، اندازه‌گیری رطوبت و میزان هدایت الکتریکی و ..... می‌باشد. لازم بالذکر است اندازه‌گیری درصد پتاسیم برای بخش سالیابی ترمولومینسانس جهت محاسبه سن نمونه‌ها از دیگر عمده فعالیت‌های این بخش است.

پیوندهای مفید
درباره ما
مجله مرمت


 

کار گروه ها
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما