جستجوی طرح
نام استان
عنوان طرح
تاریخ شروع
تاریخ پایان

# نام استانموضوعتاریخ شروعتاریخ پایان
1آذربایجان غربی - میاندوآب
تپه های باستانی ملا شهاب الدین ، اوج تپه شهرک
1373/02/10
1373/08/23
2اصفهان - کاشان
گزارش نهایی عملیات حفاظت و مرمت عروسک های موزه عروسک و اسباب بازی کاشان
1396/02/03
1397/10/17
3مازندران - گلوگاه
در جستجوی کهن ترین ساکنان مازندران فصل نخست بررسی های پارینه سنگی در جنوب کریدور دریای مازندران شهرستان های بهشهر، نکا، گلوگاه، استان مازندران
1397/01/19
1397/09/12
4قزوین - تاکستان
گزارش گمانه زنی به منظورامکان سنجی وجود نهشته های باستانی در محدوده مورد استعلام پلاک ثبتی ۱۵۷در اراضی گلده شهر تاکستان، استان قزوین
1396/02/07
1396/10/04
5گلستان - گرگان
بازآفرینی شهری با رویکرد گردشگری در بافت تاریخی شهر گرگان
1397/03/05
1397/09/18
6فارس - کازرون
بررسی محوطه های باستانی دوره ساسانی در دشت سر مشهد
1396/03/22
1396/10/30
7گلستان
واسازی متن فضایی گردشگری استان گلستان با تاکید بر الگوهای فضایی گردشگری
1397/02/24
1397/07/30
8لرستان - نورآباد
گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه ی شهن آباد ( شهرستان نورآباد)
1394/02/13
1394/10/12
9گلستان - گالیکش
شناسایی، ارزیابی و امکان سنجی اجرای طرح های کارآفرینی گردشگری روستایی
1396/07/18
1397/04/11
10گلستان
مطالعه موردی گویش در شهرستان علی آباد کتول
1396/07/10
1397/03/07
11مازندران - سیاهکل
پروژه طرح مرمت و احیای کاروانسرای تی تی شهرستان سیاهکل
1383/02/01
1383/12/16
12کرمانشاه - هرسین
ردیابی تغییرات فرهنگی و محیطی فراپارینه سنگی و نوسنگی در دره سیمره، زاگرس مرکزی گمانه زنی به منظور لایه نگاری و تعیین عرصه و حریم تپه گنج دره هرسین، سال ۱۳۹۶
1396/02/10
1397/10/30
13آذربایجان شرقی
گزارش طرح پژوهشی مستندسازی باغهای تاریخی، فاز سوم
1397/02/23
1396/10/24
14کرمانشاه
گزارش بررسی آرکئوژئو فیزیک به روش مغناطیس سنجی در تپه خیبر روانسر، استان کرمانشاه
1396/02/02
1396/11/08
15سیستان و بلوچستان - میرجاوه
گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه سنگ بزرگ تگور میرجاوه
1393/02/01
1393/12/11
16خراسان شمالی - اسفراین
گزارش فصل نهم کاوش باستان شناختی شهر تاریخی بلقیس اسفراین
1397/01/17
1397/12/05
17کرمان
گزارش توصیفی فصل دوم کاوش در تل آتشی دارستان، جنوب شرق کرمان
1397/02/01
1397/11/20
18قزوین - آوج
گزارش فصل نخست کاوش در غار قلعه کرد، آوج، قزوین
1397/02/01
1397/12/13
19اصفهان - کاشان
گزارش فصل چهارم کاوش آموزشی محوطه فیض آباد کاشان
1395/02/01
1395/12/12
20کرمان - بم
گزارش بررسی آرکئوژئوفیزیک به روش مغناطیس سنجی در گورستان باستانی مهدی آباد اولیاء در محدوده منظر و محور فرهنگی بم
1397/02/10
1397/11/30
1234567>>>
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما