حسن تسبیح‌پور

مدیر حراست  پژوهشگاه

شماره مستقیم : 66736786

داخلی: 524


شرح وظایف


- اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم به منظور نظارت حفظ و نگهداری از پرسنل ، اسناد، مدارک و اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده پژوهشگاه

- انجام اقدامات لازم در حیطه وظایف مربوط به منظور پیشگیری از وقوع و پیگیری اقدامات و فعالیتهای مغایر با منافع پژوهشگاه

- نظارت بر نحوه ورود، نقل و انتقال اسناد،مدارک محرمانه مربوط به پژوهشگاه به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه

- اعمال کنترل و نظارت بر ساختمانها و تاسیسات پژوهشگاه و کارکنان آن از جهت حراستی و تهیه گزارشات لازم

- بررسی و تحقق در زمینه امور محوله از سوی ریاست پژوهشگاه ، تهیه و تنظیم گزارشات لازم

- همکاری با واحد مربوطه در زمینه برنامه ریزی واجرای آموزش های حفاظتی

- انجام هماهنگی های لازم با حراست سازمان متبوع در رابطه با اقدامات مربوطه

- همکاری با واحدها ودستگاههای ذیربط در جهت حراست از محوطه ها و آثار تحت کاوش یا مرمت


All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما