کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم)

ایکوم بزرگ‌ترین خانواده جهانی موزه شناسان و سازمان‌هایی است که به نحوی با تعریف موزه در ارتباط هستد و از نقطه نظر صلاحیت علمی در این زمینه در جهان در جایگاه و مرتبه نخست قرار دارد. شورای بین‌المللی موزه‌ها تنها سازمانی است که اطلاعات مورد نیاز موزه‌ها را ارایه می‌دهد. از سال 1946 سازمان ایکوم با ارایه خدمات به اعضای کمیته موزه‌های سراسر جهان آنان را در زمینه حفظ و حراست از گنجینه‌های ملی‌شان و تبادل تاریخ و فرهنگ یاری رسانده است. همچنین ایکوم از رهنمودهای موسسه های ذیربط بهره می‌جوید.
در همین ارتباط بیش از نیم قرن از تشکیل کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) می‌گذرد. در بهمن ماه 1328 برابر با 1950 میلادی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران به منظور بهبود و توسعه موزه های کشور و ایجاد ارتباط بین موزه های ایران با موزه های سایر کشورهای جهان، استفاده از آخرین مطالعات و تحقیقات مربوط به موزه و جلب توجه عامه مردم به موزه ها و نقشر آن در تعلیم و تربیت کمیته تخصصی موزه های ایران را با حضور کارشناسان، صاحبنظران آثار تاریخی، موزه داران، مدیران موزه ها و نمایندگان نهادهای ذیربط تشکیل داد.
اساسنامه کمیته، نخست در سال 1329 تهیه شد و سپس در سال های 1336 و 1347 اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. کمیته ملی موزه های ایران از بدو تاسیس خود با شورای جهانی موزه ها ارتباط مستقیم دارد و در دی ماه 1350 کمیته در شورای مورد نظر به رسمیت شناخته شد[1].  وظایف این کمیته را می‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود.
وظایف:
1-    محقق نمودن هدف‌ها و برنامه‌های ایکوم و کمیته ملی ایکوم ایران
2-    تشویق عضویت موزه‌ها و کارکنان حرفه‌ای موزه‍‌های ایران در ایکوم و انجام اقدامات مربوط به عضویت ایکوم
3-    ایفاگر نقش ابزار اصلی ارتباط بین ایکوم و اعضای آن در ایران
4-    پیگیر منافع ایکوم در ایران و منافع اعضای ایرانی در ایکوم
5-    برقراری ارتباط دائمی با ایکوم، کمیته‌های بین‌المللی، سازمان منطقه‌ای (به خصوص ASPAC) وابسته و کمیته‌های ملی دیگر کشورها و موزه های مختلف در کشورهای جهان و انتقال نتایج مطالعات، جلسات و تحقیقات آن‌ها به موزه‌های ایران
6-    برقراری هماهنگی بین فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمان‌های اداره کننده موزه ها، کارشناسان و انجمن‌های موزه‌ای در ایران
7-    همکاری نزدیک با کمیسیون ملی یونسکو در ایران در خصوص فعالیت موزه‌ها و برنامه‌های یونسکو در باره موزه‌ها
8-    برگزاری جلسات یا دوره‌ها و کارگاه های آموزشی در موضوع فعالیت‌های تخصصی موزه‌شناسی و موزه‌داری
9-    تشویق برگزاری نمایشگاه‌های بین موزه‌ای در ایران و در خارج از ایران با مشارکت موزه های ایرانی
10-ایجاد و اداره پایگاه اطلاع‌رسانی در شبکه‌های جهانی درباره موزه های ایران
11-کسب اطلاعات از کنفرانس‌ها، سمینارها، جلسه‌ها و برنامه‌های ایکوم و واحد های وابسته به آن و انعکاس به اعضاء و سازمان‌های مربوط به منظور حضور فعال و هماهنگ و بهره‌گیری از این نوع برنامه‌ها برای اداره مناسب‌تر موزه‌های ایران
12-تهیه گزارش سالانه برای مجمع عمومی کمیته ملی و شورای اجرایی و کمیته مشورتی شورای بین‌المللی موزه‌ها، انتشار خبرنامه به زبان فارسی با بهره‌گیری از خبرنامه ایکوم و اخبار موزه‌های ایران برای اعضا و موزه های ایران و در نظر گرفتن خلاصه اخبار موزه های ایران به زبان انگلیسی در این خبرنامه برای ارسال به دبیرخانه ایکوم
13-  انتشار خبرنامه به زبان فارسی، با بهره گیری از خبر نامه ایکوم و اخبار موزه های ایران برای اعضاء و موزه های ایران و در نظر گرفتن خلاصه اخبار موزه های ایران به زبان انگلیسی در این خبرنامه، برای ارسال به دبیرخانه ایکوم


[1]- سال نامه موزه ها و مراکز گردشگری ، 1394
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما