تاریخ های مهم
آخرین مهلت ثبت نام در همایش و گارگاه:

96/09/10

زمان برگزاری همایش:

26-24 بهمن ماه 1396


زمان برگزاری کارگاه:


26 بهمن ماه 1396
مخاطبان همایش
- باستان شناسان
- مرمتگران
- موزه داران
- مجموعه داران
کارگا های آموزشی
پوستر همایش
اخبار
محورهای همایش
 
- اصالت از دیدگاه باستان شناسان، مرمتگران، موزه داران و مجموعه داران
- جنبه­های جعل و تزویر در آثار تاریخی ـ فرهنگی
- بررسی روش­های علمی و آزمایشگاهی تعیین اصالت 
برنامه های همایشکمیته علمی و اجرایی
All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما