صفحه اصلی
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اطلاعيه‌ها
تقويم
جستجو
درباره ما
رویدادهای مهم
لوگوی پژوهشگاه
لوگوی زبان شناسی
مجله
منو
ورود كاربران
اخبار
هوالباقی خبر درگذشت باستانشناس پیشکسوت استاد صادق ملک شهمیرزادی داغ دیگری است که روزگار ناپایدار بر دلهای دوستداران فرهنگ ایرانی گذاشت؛ همزمانی این درد و اندوه بزرگ با داغ از دست دادن کارشناسان گرانقدر میراث فرهنگی روان شادان محسن شیخ الاسلامی، ابوالفضل عبیدی و محمدرضا سندگل به همراه راننده گرامی ایشان امین جاچی بی اعتباری دنیای فانی را صد چندان بیشتر از آنچه که می دانستیم برایمان جلوه گر ساخت. هوالباقی

دریغا که بی ما بسی روزگار
بروید گل و بشکفد نوبهار

بسی تیر و دیماه و اردیبهشت
بیاید که ما خاک باشیم و خشت

خبر درگذشت باستانشناس پیشکسوت استاد صادق ملک شهمیرزادی داغ دیگری است که روزگار ناپایدار بر دلهای دوستداران فرهنگ ایرانی گذاشت؛ همزمانی این درد و اندوه بزرگ با داغ از دست دادن کارشناسان گرانقدر میراث فرهنگی روان شادان محسن شیخ الاسلامی، ابوالفضل عبیدی و محمدرضا سندگل به همراه راننده گرامی ایشان امین جاچی بی اعتباری دنیای فانی را صد چندان بیشتر از آنچه که می دانستیم برایمان جلوه گر ساخت.
این عزیزان راهی ناگریز و ناگزیر را پیموده اند که همگی ما دیر یا زود پا در آن خواهیم گذاشت؛ دریغ و درد ما برای آنها نه که برای خودمان است که از این پس باید با جای پایشان مانوس باشیم و از دیدارشان محروم.
از خدای بزرگ برای ایشان بهشت جاودان و برای خانواده بزرگ میراث فرهنگی شکیبایی روزافزون خواستاریم.
جهانا سراسر فسوسی و باد
به تو نیست مرد خردمند شاد
نهانی ندانم تو را دوست کیست
بدین آشکارت بباید گریست

داریوش ذوالفقاری

 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما