صفحه اصلی
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اطلاعيه‌ها
تقويم
جستجو
درباره ما
رویدادهای مهم
لوگوی پژوهشگاه
لوگوی زبان شناسی
مجله
منو
ورود كاربران
اخبار
گزارش عملکرد شش ماهه نخست 1398 - گروه پژوهشی زبان‌های باستانی و متون کهن شرح مختصر از گزارش عملکرد شش ماهه شامل مقاله،کتاب، طرح پژوهشی و سایر فعالیت ها در گروه

داریوش اکبرزاده

مقالات
- POLITICAL PHILOLOGICAL NOTE ON A PERSIAN TOPONYM: BA/ESILLĀ: International Journal Manuscripta Orientalia (Scopus, online).
- The Collected Scholarly Writings of Dastur Firoze M. Kotwal: Journal of ACTA VIA SERICA, Vol. 4, No. 1, JUNE 2019: 147–169, Korea Republic, online (Review).
- China, Chinestan and Chia the King: Journal of Current Research in Chinese Linguistics: Chinese University, HK (in print).
- A New Sogdian Suffix: Russian Academy of Sciences (in print).

کتاب
چگونه سکه ساسانی بخوانیم، چگونه داده های خود را مرتب کنیم: انتشارات سمت (داوری).

طرح پژوهشی
- برگزاری نمایشگاه میراث هند در ایران (شامل اشیا هندی موزه رضا عباسی و دیگر میراث هند در کناره دریای پارس): افتتاح اول آبان 1398، حامی: سفارت هند، محل برگزاری: موزه رضاعباسی. چاپ یک کاتالوگ به زبان انگلیسی در دهلی نو (به همراه لوگوی پژوهشگاه).
- طرح تصویب شده با عنوان: گنجینه آثار ساسانی موزه ملی گیونگجو (کره جنوبی): فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
- عضویت در گروه شرق دور فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران.
- ادامه طرح (مرحله نهایی) مطالعه سکه های ساسانی موزه تبریز.
- ادامه طرح مطالعه سکه های موزه رضاعباسی.

- سخنرانی موزه آستان قدس رضوی (تیر ماه): سکه های ساسانی.
- عضویت در هیات تحریریه مجله : ANABASIS. STUDIA CLASSICA ET ORIENTALIA
- راهنمایی پایان نامه: رساله دکترا با عنوان: جغرافیای اداری روزگار ساسانی (مهر، گل مهر، سکه): واحد علوم و تحقیقات.
- مشاوره پایان نامه: با عنوان: شیوه های چیدمان، نگهداری و حفاظت اشیا در انبارهای موزه ملی ایران-کاخ موزه گلستان: واحد شهرری (دفاع نیمه دوم شهریورماه جاری


مریم دارا

مقالات
- مقالة علمی-پژوهشی «Newly found bulla from Bastam»،IJSOIA ، دانشگاه تربیت مدرس (شهریور 1398)
- مقالة «“Some untold remarks on the Urartian Inscription of Tul-e-Talsh bracelet, Over the mountains and far away (Studies in near eastern history and archaeology- Presented to Mirjo Salvinion the occasion of his 80th birthday, P. S Avetisyan and R. Dan and Y. H. Grekyan (eds.), ، مرداد 1398
- مقالة « “The comparison between the subjects and written patterns of Urartian and Old Persian Royal Inscriptions” in Eighth European Conference of Iranian Studies, St. Petersburg, Russia, September 2015، شهریور 1398
- مقالة « الگوهای مقابر صخره‌ای دستکند اورارتویی در ایران»، فر فیروز (جشن‌نامة دکتر فیروز باقرزاده)، خردادماه 1398
- مقالة «انعکاس مذهب در نقوش برجستة آشوری استل‌مانند در غرب ایران»، کندوکاو، خردادماه 1398
- مقالة «آیا مرزهای اورارتو تا تول تالش ادامه داشته است؟»، تاریخ‌اندیش، ش 4، بهار 1398
- مقالة «پاسخ به نقد کتاب کتیبه‌های اورارتویی از ایران»، فصلنامة نقد کتاب علوم انسانی، خردادماه 1398
- پذیرش مقالة «اهمیت و نقش کاوش‌های علمی باستان‌شناسی در پاسخ به پرسش‌های بدون جواب دربارة‌ دو کتیبة نویافتة اورارتویی»، همایش باستان-شناسی و تعامل آن با علوم وابسته، دانشگاه علمی فنی سما بابل، تیرماه 1398، آی اس سی
- چکیده مقاله «اهمیت و نقش کاوش‌های علمی باستان شناسی در پاسخ به پرسش‌های بدون جواب دربارة‌ دو کتیبة نویافتة اورارتویی»، همایش باستان-شناسی و تعامل آن با علوم وابسته، دانشگاه علمی فنی سما بابل، تیرماه 1398
- چکیده مقاله «گوی‌نبشته‌های اورارتویی در بسطام؛ کوچک‌ترین اسناد از زندگی روزمره اورارتوها در ایران»، چهارمین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایران، اردیبهشت 1398
- چکیده مقاله «ابهامات دربارة مانایی بودن استل آرامی قلایچی بوکان»، دومین دوسالانة فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، اردیبهشت 1398
- پذیرش چکیده مقاله «“New discoveries about the newly-found Urartian inscriptions in Iran (2014 – 2019)”, 9th European Conference of Iranian Studies, 9 – 13 September 2019, Freie Universität, Berlin» مرداد 1398

کتاب:
- از مؤلفین واژه‌نامة میراث ماندگار (فارسی-انگلیسی/انگلیسی-فارسی)، زیر نظر مزدک انوشه، فرهنگ معاصر، اردیبهشت 1398

طرح پژوهشی
- اتمام طرح پژوهشی «کارشناسی، عکاسی و ورود اطلاعات گوی‌های اورارتویی بسطام در سامانة جام»، فاز اول
- پیشرفت طرح پژوهشی موظفی «پژوهش بر گوی‌های کتیبه‌دار موزة ملی»


کتایون فکری پور

مقالات:
- مقاله علمی پژوهشی بررسی نقش مایه ها و کتیبه های تعدادی از مهرهای موزه بوعلی سینا همدان نفر دوم از سه نفر مطالعات باستانشناسی
- مقاله علمی پژوهشی comparative study of crimes leading to the death penalty in .. مجله علمی-پژوهشی religious inquiries نفر دوم از سه نفر
- چکیده مقاله برای همایش دو سالانه فرهنگ و زبانهای باستانی با عنوان «بیماری راه های پیشگیری و درمان براساس متون کهن زردشتی با مقایسه موردی متون پزشکی میان رودان»
- چکیده مقاله برای همایش بین المللی برلین (ECIS 9) با عنوان Survey of Christensen Theory about Bozorgmihr and Borzūye
طرح پژوهشی:
- انجام طرح پژوهشی بررسی تطبیقی متون پزشکی در ایران باستان و میانرودان حدود 70 درصد کار انجام شده است.
شرکت در نشست ها:
1- نبوشت ساسانی دز نبشت نقش رستم کنونی
2- در خطر بودن زبانها پدیده جهانی اثر محلی


حمید رضایی صدر

مقالات:
- بررسی کتیبه ای عیلامی در دست انجام
طرح پژوهشی:
- " مستند نگاری کتیبه های عیلامی تخت جمشید و پاسارگاد" گزارش کامل به صورت صحافی شده تحویل گروه گردید.تاییدیه انجام کار از سوی مدیریت خدمات پژوهشی صادر شده است


فرهاد صولت

مقالات:
- گواهی چاپ مقاله علمی-پژوهشی با عنوان « دلایلی بر همانندی واژة پهلوی اشکانیnibušt و یونانی νιβυστ در کتیبة شاپور بر کعبة زرتشت با «دزنبشت/نفشت» در متون اسلامی و زرتشتی» در مجلة انجمن باستان‌شناسی ایران ، دانشگاه تربیت مدرس.
سخنرانی:
- «نبوشت ساسانی، دزنبشت اسلامی، نقش رستم کنونی» در تاریخ 26 خرداد 1398، مکان: سالن اجتماعات پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
کتاب:
- «راهنمای جغرافیایی سنگ‌نوشته‌های استان فارس» ، ناشر: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
طرح پژوهشی:
- طرح پیشنهادی موظفی با عنوان « مستندسازی کتیبه‌های یونانی موزة ملی ایران و ارائة ترجمة فارسی از آنها» در مرحله تصویب توسط شورای پژوهشی است.


افشنگ پرهیزی راد
کتاب:
دستور زبان آرامی ( در دست چاپ)

طرح پژوهشی:
بررسی متون زبان آرامی امپراطوری

ویراستاری:
ویرایش کتاب راهنمای جغرافیایی سنگ نوشته های پهلوی استان فارس


آزاده حیدر پور

مقالات
- بررسی نقش مایه ها و کتیبه های تعدادی از مهرهای ساسانی موزه بوعلی سینا در مجله علمی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران(نفر سوم از سه نفر)
- The Comparative Study of Crimes with Capital Punishment in Qur’an, Zoroastrian legal books and Islamic Republic of Iran در مجله مجله علمی-پژوهشی Religious Inquiries(نفر سوم از سه نفر)
- چکیده مقاله نماد پردازی در اسطوره سیاوش اسطوره سیاوش دومین دوسالانة فرهنگ و زبان¬های باستانی ایران، اردیبهشت 1398(نفر اول از سه نفر)
- چکیده مقاله چرایی ضرب سکه طلا توسط نرسی قبل از به سلطنت رسیدن(نفر دوم از دو نفر)

طرح پژوهشی:
- مطالعه تطبیقی متن گرشاسب نامه با متون پهلوی و گزیده ی متون اوایل دوره اسلامی در دست انجام


فریبا شریفیان

مقالات:
- بررسی نقش مایه ها و کتیبه های تعدادی از مهرهای ساسانی موزه بوعلی سینا در مجله علمی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران(نفر اول از سه نفر)
- The Comparative Study of Crimes with Capital Punishment in Qur’an, Zoroastrian legal books and Islamic Republic of Iran در مجله علمی-پژوهشی Religious Inquiries (نفر اول از سه نفر)
- ِمقاله سپَرغَم و ویژگی‌های آن در متون ایرانی(با تکیه بر متون ایرانی کهن) در مجله مطالعات ایرانی-کرمان
- مقاله مسئلۀ رنج در ادیان و مقایسه آن با آیین زردشتی بر اساس متون پهلوی در مجله علمی-پژوهشی پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
- مقاله بررسی انطباقی مفهوم خرد در یهودیت و زردشتی( بر اساس متون به جامانده از زردشتیان و عهد عتیق) در مجله علمی-پژوهشی پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب
- مقاله مطالعه و تحلیل سکه های مکشوفه از محوطه ولیران دماوند در مجله علمی پژوهشی پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا
- مقاله مقایسه تطبیقی مَثَل¬های دَری و فارسی مجله علمی-پژوهشی دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی
- چکیده مقاله The Study of a Special Feature (Warts/ Moles) on Some of the Parthian Coins در نهمین همایش بین المللی ECIS برلین
- چکیده مقاله وزن شعر در متن ختنی زمبسته دومین دوسالانة فرهنگ و زبان¬های باستانی ایران، اردیبهشت 1398
- چکیده مقاله نماد پردازی در اسطوره سیاوش اسطوره سیاوش دومین دوسالانة فرهنگ و زبان¬های باستانی ایران، اردیبهشت 1398
- چکیده مقاله ساختار شناسی بصری زیورآلات دوره ساسانی دومین دوسالانة فرهنگ و زبان¬های باستانی ایران، اردیبهشت 1398
- چکیده مقاله چرایی ضرب سکه طلا توسط نرسی قبل از به سلطنت رسیدن

کتاب:
- اخذ مجوز ترجمه دو کتاب از شورای عالی انتشارات وزارت علوم با عناوین ذیل:
1. دستور زبان ختنی
2. مهر های ساسانی مجموعه سعیدی

تدریس:
- مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
- مقطع دکتری علوم و تحقیقات
طرح پژوهشی موظفی:
- بررسی نقوش حیوانی در مهر های ساسانی در دست انجام

وظایف اجرایی:
- همکاری در برگزاری دومین همایش دوسالانه فرهنگ و زبان های باستانی
- رسیدگی به امور گروه و انجام کلیه مکاتبات گروه


 
امتیاز دهی
 
 

All right reserved for the Research Institute and Cultural Heritage and Tourism © 2015

مجری سایت : شرکت سیگما