دفتر ریاست و روابط عمومی

     دفتر ریاست و روابط‌عمومی، با توجه به ساختار تشکیلاتی تعریف شده، یکی از بخش­های حوزه اجرایی این پژوهشگاه بوده که بطور مستقیم زیر نظر ریاست پژوهشگاه به انجام وظایف محوله می‌پردازد. مجموعه وظایف این دفتر در قالب تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌­ها و برنامه‌­های مرتبط با حوزه ریاست و ایجاد و تسهیل ارتباطات درون و برون سازمانی پژوهشگاه، می­‌باشد. همچنین انجام امور اداری و مکاتباتی که متضمن انتقال نظرات و دستورات رئیس پژوهشگاه به واحدهای مختلف هستند، در ردیف شرح وظایف این دفتر قرار دارند.

 

وظایف مدیریت

- ایجاد ارتباط اداری بین ریاست پژوهشگاه و واحدهای متبوع اعم از شفاهی و کتبی و پیگیری ‌آنها؛

- ایجاد و تسهیل ارتباطات درون و برون سازمانی پژوهشگاه؛

- دریافت و ثبت نامه‌هایی که از واحدهای مختلف ارسال می‌گردد و لازم است به رؤیت رئیس پژوهشگاه برسد و حصول اطمینان از پاسخگویی به موقع مکاتبات حوزه ریاست؛

- تهیه پیش‌نویس و صدور نامه‌هایی که متضمن نظرات و دستورات رئیس پژوهشگاه به واحدهای مختلف می‌باشد و پیگیری و اجرای دستورات رئیس پژوهشگاه؛

- انجام امور اداری هیأت امنا، شوراهای پژوهشگاه و کمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آن‌ها به واحد‌های ذی ربط؛،

- انجام مکاتبات، دستور کار، تهیه و تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امنای پژوهشگاه؛

- تنظیم برنامه‌های کاری و ملاقات رئیس پژوهشگاه؛

- تشکیل جلسات و کمیسیون‌های مرتبط با حوزه ریاست و تنظیم صورتجلسات آن‌ها؛

- تهیه و تنظیم و اجرای طرح‌ها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی؛

- مطالعه کلیه جراید و روزنامه‌ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط؛

- انتشار اخبار و اطلاعات داخلی پژوهشگاه برای اطلاع اعضا؛

- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری پژوهشگاه؛

- همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی پژوهشگاه؛

- جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی اخبار علمی، پژوهشی پژوهشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف پژوهشگاه از طریق انتشار پیک، مجله، نشریه و  خبر‌نامه‌های دوره‌ای و ...؛

- عکس‌برداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینار‌ها، مصاحبه‌ها و ... و نگهداری سوابق آنها؛

- انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های علمی و سیاسی و .... داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط؛

- بررسی مطالب، جراید و اخبار پیرامون فعالیت‌های پژوهشگاه و تهیه پاسخ‌های لازم؛

- انجام فعالیت درخصوص جذب کمک‌های مالی، قطب‌های مختلف اقتصادی کشور.

Responsive Image

محمد پورجعفری

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

Go Somewhere