دبیرخانه شورای جذب

 دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی، به منظور بررسی پرونده­های مربوط به تعیین صلاحیت علمی و عمومی کارشناسان متقاضی تبدیل وضعیت به عضو هیئت علمی جهت ارسال به هیأت اجرایی جذب و شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضاء هیئت علمی در گروه­های پژوهشی پژوهشگاه به فعالیت می­پردازد. این دبیر خانه هم­چنین، اجرای آئین­نامه­ها و مقررات مربوط به نحوه استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی را به عهده دارد.

 

وظایف مدیریت

  • - بررسي پرونده­ های مربوط به تعیین صلاحیت علمی و عمومی کارشناسان متقاضي تبديل وضعيت به عضو هيأت علمي و ارسال به هيأت اجرایی جذب.
  • - انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی وتعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی در گروه های پژوهشی.
  • - انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه.
  • - اجرای آئین نامه ها و مقررات مربوط در خصوص نحوه و چگونگی استخدام و یا تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی- آزمایشی، رسمی-قطعی، هیئت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیئت علمی پژوهشگاه.
  • - انجام بررسی­های لازم به منظور تأیید صلاحیت علمی و عمومی اعضای هیئت علمی متقاضی -استخدام در پژوهشگاه و متقاضیان بورس تحصیلی برای ارائه به هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه.
  • - ارائه گزارشات مستمر و دوره ای حسب مورد به هیئت اجرایی و هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی.
             سروناز قانعان
                  سرپرست دبیرخانه شورای جذب