ترکیب شورای «پژوهشگاه»

  • رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)،
  • معاونان پژوهشگاه،
  • رؤسای پژوهشکده­‌ها،
  • روسای مراکز و پایگاه­های پژوهشی
  • مدیران گروه‌­های پژوهشی مستقل،
  • دو تا پنج تن از اعضای هیأت علمی داخل و خارج

از پژوهشگاه است. این شورا تعیین خط­مشی و برنامه­های علمی و پژوهشی پژوهشگاه و تصویب کلیه آئین­نامه­ها و شیوه­نامه­های پژوهشی و فناوری را در چارچوب سیاست­ها و مصوبات «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  صنایع­دستی» و «وزارت علوم تحقیقات و فناوری» برعهده دارد.

هم­چنین ریاست پژوهشگاه، نظارت و مسئولیت در قبال کلیه امور پژوهشگاه و حسن اجرای مصوبات هیأت امنا در حدود مقررات مصوب و آئین نامه­ها و بخشنامه­های صادر شده از سوی وزارت و ابلاغ آن به واحدهای ذیربط حسب مورد و نمایندگی حقوقی پژوهشگاه نزد مراجع ذی­صلاح را به عهده دارند.

 

جلسات شورای «پژوهشگاه»

جلسات شورای «پژوهشگاه» دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی موافق بیش از نصف اعضای حاضر در جلسه رسمی شورا، معتبر است.

 

وظایف و اختیارات شورای «پژوهشگاه»

1-تصويب آيين نامه داخلي شورا؛

2-تعيين خط مشي و برنامه‌هاي علمي و پ‍‍ژوهشي «پژوهشگاه» در چارچوب سياست‌ها و مصوبات «سازمان» و «وزارت»

3-تصويب آيين نامه‌هاو شيوه نامه هاي پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه»؛

4-بررسي وتصويب طرح‌هاي پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه» و نظارت بر كيفيت و حسن اجراي آنها؛

5-بررسي و نظارت بر پيشرفت طرح‌هاي پژوهشي طبق برنامه زمان‌بندي مصوب و در صورت لزوم تجديد نظر و تصويب تغييرات آنها؛

6-تعيين داور يا هيأت داوران طرح‌هاي پژوهشي خاتمه يافته كه از سوي معاون پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه» معرفي مي شوند؛

7-ارزيابي نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه»؛

8-تأييد پيشنهاد تأسيس و انحلال پژوهشکده‌ها، مراکز پژوهشی و گروه‌ها و پایگاه‌های پژوهشی و فناوری به منظور ارسال به هیأت امناء برای تأیید و طی مراحل قانونی؛

9-برنامه‌ريزي براي ايجاد وتعميق ارتباط علمي با ساير مؤسسات و مراكز آموزشي – پژوهشي و فناوری كشور برابر ضوابط ومقررات مربوط؛

10-تصویب آيين‌نامه‌هاي سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و پيشنهاد آنها به هيأت امناء براي طي مراحل قانوني؛

11-بررسي و تصويب سفرهاي علمي، بورس هاي تحصيلي و فرصت‌هاي مطالعاتي اعضای هیات علمی «پژوهشگاه» طبق ضوابط و مقررات مربوط؛

13-بررسی امکانات علمي (نیروی انسانی و تجهیزات) «پژوهشگاه» و تعیین کمبودها و پیشنهاد تأمین آنها به رئیس «پژوهشگاه»؛

15-تصويب آيين‌نامه‌هاي تأليف، ترجمه كتاب، مقاله و نحوه انتشار نتايج فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي و فناوری «پژوهشگاه»؛

16-انجام ساير اموري كه در چارچوب ضوابط و مقررات از سوي هيأت امناء يا رئيس«پژوهشگاه» به شورا محول مي‌شود.

17«پژوهشگاه» از نظر مالی – معاملاتی تابع آیین‌نامه مالی – معاملاتی است که به تصوب هیأت امناء و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد.

18نحوه گزينش عمومي داوطلبان عضويت در هيأت علمي «پژوهشگاه»تابع ضوابط و مقررات «وزارت» و ساير مراجع ذي­صلاح است.

19- صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيأت علمي «پژوهشگاه» طبق ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و «وزارت» تعيين مي‌شود.

20 - «پژوهشگاه» تابع کليه مقررات، ضوابط و آيين‌نامه‌هاي مربوط به مؤسسات پژوهشي و فناوری مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير ضوابط و مقررات مربوط است.  

21هیات امنا و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر فعاليت‌هاي «پژوهشگاه» نظارت مي‌نمايد و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت، تعليق فعاليت و يا انحلال «پژوهشگاه» اقدام مي‌کند.

22- سال مالي «پژوهشگاه» عبارت است از يک سال شمسي که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي‌‍شود.

23-وظایف و اختیارات هیئت امنای پژوهشگاه بررسی و تصویب کلیه آئین‌نامه­‌های داخلی، مالی - معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی پژوهشگاه و تصویب حساب­ها و ترازنامه سالیانه و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی، تعیین میزان پژوهانه، آموزانه، ترجمانه، نویسانه و نظایر آن با رعایت ضوابط و مقررات و بررسی گزارش عملکرد سالیانه پژوهشگاه می‌باشد.