مدیریت برنامه ریزی و آمار

مديريت برنامه‌ريزي و آمار با هدف تهيه و تنظيم سند توسعه پژوهشگاه، برنامه جامع پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه ­اي، تهيه و تنظيم برنامه­ هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت؛ متناسب با اهداف پژوهشگاه، برنامه­ ریزی جهت تأمین منابع مالی، تهیه و تنظیم لایحه بودجه سنواتی، بودجه تفصیلی و موافقتنامه‌هاي طرح‌هاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و همچنین نيازسنجي پژوهشي در زمينه­ هاي مرتبط با اساسنامه به منظور برنامه ريزي فعاليت‌هاي پژوهشکده­ها و گروه‌هاي پژوهشي، شناسائي نيازهاي آماري پژوهشکده­ها، گروه‌ها و واحدهاي سازماني پژوهشگاه، توسعه کاربرد فناوري اطلاعات به منظور افزايش سرعت، دقت، وکيفيت انجام امور و... آغاز به كار نموده است.

 

شرح وظایف مدیریت برنامه ­ریزی و آمار

 • نیاز سنجی، تهیه و تدوین و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز پژوهشگاه در قالب هدفها و لوایح
 • تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی سالیانه جهت تصویب در هیات امنا
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالیانه با همکاری مدیریتها و واحدها.
 • تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت و راهبردی در چارچوب اسناد بالادستی
 • نظارت و ارزیابی تحقق اهداف برنامه ای و بودجه ای پژوهشگاه و تهیه گزارشهای عملکردی
 • نیاز سنجی و تولید اقلام آماری مورد نیاز در حوزه حاکمیتی پژوهشگاه
 • تلفيق و تنظيم بودجه های پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي پژوهشگاه.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحدها.
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها و تخصيص اعتبارات مصوب در دوره هاي سه ماهه به واحدهاي پژوهشگاه.
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرایي پژوهشگاه و نظارت بر اجراي بودجه واحدها.
 • بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای.
 • برنامه ريزي و تامين اعتبار مورد نياز طرحهاي تملک دارایی های سرمایه­ای.
 • پيشنهاد بودجه ها و هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای پژوهشگاه براي تصويب در بودجه سالانه كشور .
 • ارائه گزارشهای تحلیلی و موضوعی آماری مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی.
 • برنامه ریزی جهت تهیه و تدوین استاندارهای لازم به منظور پشتیبانی انجام پروژه ها (عمرانی و تحقیقاتی )و کنترل و نظارت آنها
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها، نيروها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدهاي تابعه (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت پژوهشگاه.
 • شركت فعال در شوراها ، كميته ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .
 • برقراري ارتباط پژوهشگاه با شبكه جهاني اينترنت ، نگهداري و پيشتباني سرورهاي اينترنت .
 • برنامه ريزي براي خريد پايگاههاي اطلاعاتي ديجيتالي مورد نياز پژوهشگاه.
 • ارائه مشاوره به پژوهشکده ها در مورد خريد قطعات سخت افزاري و موارد مشابه .
 • نظارت بر تهيه و تأمين نرم افزارهاي مورد استفاده در واحدهاي مختلف پژوهشگاه.
 • طراحي و پياده سازي سيستم هاي نرم افرازی پژوهشگاه.
 • به روز رسانی سرورهای پژوهشگاه
 • راه اندازي سیستم های مجازي در پژوهشگاه.
 • پیاده سازی فرآیندهای اداری درسامانه الکترونیکی
 • اداره فعاليتهاي مربوط به خدمات رايانه اي و برقراري ارتباط با شبكه هاي رايانه  داخلي و خارجي .
 • مديريت و پشتيباني و حفظ امنیت شبكه داخلي.
 • ايجاد بانك اطلاعاتي داخلی پژوهشگاه و همكاري در استفاده بهينه از آن.
 • انجام امور مربوط به پشتیبانی فنی پورتال پژوهشگاه و شبكه اطلاع رساني داخلي و بين المللي .
 • تهیه و روز آمد نمودن پایگاه های داده ای اطلس ها، دانشنامه ها  و ...مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و هنرهای ملی
 • برنامه ريزي براي تامين فضاهای كالبدي در تجهیزات پژوهشگاه، به منظور توسعه و گسترش فضاهاي آموزشی و پژوهشی، آزمايشگاهی و كارگاهی مورد نياز و اقدام در مورد تامين اعتبار مورد نياز.
 
عباس قلی‌پور
   سرپرست مدیریت برنامه ریزی و آمار