calendar

13 11 2023

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی در معاونت فناوری و کاربردی‌سازی

در ادامه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی به منظور برگزاری هر چه بهتر مراسم هفته پژوهش سال 1402 و نهایی کردن برنامه‌های پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، برای ارائه در این هفته، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی در معاونت فناوری و کاربردی‌سازی برگزار شد.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در این جلسه مهدیه بُد معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه در مورد چگونگی مشارکت این معاونت در برنامه‌های هفته پژوهش پیشنهاداتی ارائه داده و فهرستی از مجموعه اقدامات به ویژه در بخش نمایشگاه‌ها با وی هماهنگ شد. نحوه گزارش‌دهی برای درج در کتاب گزارش عملکرد پژوهشگاه نیز از موارد مورد بحث در این جلسه بود.

این جلسه با حضور ذات‌الله نیکزاد دبیر علمی، خه‌بات درفشی مدیر برنامه‌ریزی و هماهنگی علمی و ثریا غفارپور دبیر اجرایی هفته پژوهش همراه بود.