calendar

21 11 2023

نوکنده در مراسم نکوداشت سید منصور سید سجادی:

با تلاش‌های سید سجادی، امروز حال شهرسوخته از سایر محوطه‌های کشور بهتر است

سید سجادی چراغ شهرسوخته را روشن نگه داشت و کاوش‌های این محوطه ارزشمند را ادامه داد و از پتانسیل‌های مشارکت ملی و بین‌المللی بهره برد، شاگردان زیادی تربیت کرد و به لطف همین تلاش‌های او در چهار دهه گذشته، امروز حال محوطه شهرسوخته از سایر محوطه‌های کشور بهتر است.


به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مراسم نکوداشت سید منصور سید سجادی باستان‌شناس سرشناس ایرانی و سرپرست کاوش‌های شهر سوخته و رونمایی از کتاب رایت منصور به همت پژوهشگاه با همکاری موزۀ ملی ایران، گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق‌شناسی با حضور باستان‌شناسان، محققان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان برگزار شد.

جبرئیل نوکنده رییس موزه ملی ایران در این مراسم گفت: امروز با افتخار در مراسم نکوداشت شخصیتی حضور داریم که جزء نسلی بود که از سوی فیروز باقرزاده، رئیس وقت مرکزباستان‌شناسی ایران در دهه 1350، دانشمندان جوان خوانده می‌شدند و در همان ابتدای امر، امیدهای باستان‌شناسی ایران بودند. نهالی که عزت‌الله نگهبان و باقرزاده کاشتند، امروزه درختی تناور شده و این جوانان کارهای ارزشمندی انجام دادند و امروزه استاد و راهبر و راهنمای باستان‌شناسی ایران هستند.

او افزود: استاد سیدمنصور سیدسجادی بانی اتفاقات ارزشمندی در بسیاری از محوطه‌های کلیدی کشور از جمله شهرسوخته است، او پس از رفتن گروه‌های بین‌المللی و تعطیلی کاوش‌ها پس از انقلاب اسلامی ، چراغ شهرسوخته را روشن نگه داشت و کاوش‌های این محوطه ارزشمند را ادامه داد و از پتانسیل‌های مشارکت ملی و بین‌المللی بهره برد، شاگردان زیادی تربیت کرد و به لطف همین تلاش‌های او در چهار دهه گذشته، امروز حال محوطه شهرسوخته از سایر محوطه‌های کشور بهتر است.

نوکنده تصریح‌کرد: سید سجادی در شهرسوخته تنها کار باستان‌شناسی انجام نداد، بلکه مدیر پروژة موفقی بود که محوطه را مرمت کرد، در فهرست میراث جهانی به ثبت رساند، سخنرانی‌های متعدد در مورد شهرسوخته انجام داد، از یافته‌های آن در فرم‌های مختلف نمایشگاه برگزار کرد، در موزه ملی بارها با موضوع شهرسوخته تور برگزار کرد، در کنار کتاب‌ها و مقالات تخصصی کتابچه‌های به زبان ساده برای عموم مردم منتشر کرد، قصه نوشت و قصه شهرسوخته را به همگان فهماند.

او گفت: استاد سیدسجادی شهرسوخته را از مفهومی پیچیده و مبهم در گذشته، به واقعیتی قابل لمس در امروز تبدیل کرد که این در کارنامه باستان‌شناسی ایران خواهد ماند و امیدوارم این امر رویکردی باشد که بقیه باستان‌شناسان بخصوص جوانان ما آن را سرلوحه کاریشان قراردهند.

رییس موزه ملی ایران تصریح‌کرد: اگر از دید تخصصی یک باستان‌شناس به موضوع شهرسوخته نگاه کنم، با توجه به بستر باستان‌شناسی این محوطه و ارتباطات مهم آن با حوزه رود سند و تمدن‌های موهنجودارو و پنجاب، من انتظار دارم از دریچه شهرسوخته حوزه تمدن‌های شرق را بشناسم. سیدسجادی این کار را کرد و علاوه بر انتشار گزارش‌های شهرسوخته چند جلد کتاب هم در مورد حوزه تمدنی شرق نوشت و دریچه آشنایی ما به جهان شرق شد و کتابخانه باستان‌شناسی ایران را در این موضوع غنی و آرشیو ارزشمندی برای ما درست کرد.

او در پایان گفت: پروردگار مهربان او را در پناه خود سلامت بدارد و ما بتوانیم قدم در راه او بگذاریم و باستان‌شناسی ما با استفاده از تجارب این سرمایه‌های ارزشمند، روزگار بهتری در پیش داشته باشد.

در ادامه این مراسم کتاب «مفاخر میراث‌فرهنگی ایران 6 رایت منصور نکوداشت دکتر سید منصور سید سجادی» رونمایی و با اهدای لوح تقدیر از خدمات شایسته سید منصور سید سجادی در حوزه باستان‌شناسی ایران قدردانی شد.